STYRELSEN (sidan updaterad 2020-06-07)Ordförande:

Lars.Hillhammar                       

Tel: +46 707 340354
Vise ordförande:

Sune Persson

Tel:  +34 609 016366
Kassör:

Marita Edvardsson

Tel: +46 768 958050
Sekreterare:

Karin Fransson

Tel: +46 706 966055
Medlemsansvarig

Annbritt Enochsson

Tel: +46 708 705554
Webmaster:

Christer Book

Tel: +46 730 312831


  Sektionsrepresentanter:


Orvar Lundberg     Golf

Sune Persson      Vandringar


Revisor: Håkan Sigemark

Rev.suppl. Dag Ahlkvist

Styrelsen har fastlagt ansvaret för hemsidan:                                                      .


Ansvarig utgivare: Lars Hillhammar   


Webmaster: Christer BookArbetsfördelningen är följande:Golf-sidan: Anders Malmfält


Lunch-sidan: Lena Ivarsson och Ewa WaldenstedtVandringar: Sune Persson


styrelsen@clubnordico.one

ÅRSMÖTEN

 

Det planerade årsmötet den 24 mars skjuter vi på framtiden.


Hälsningar Styrelsen /Club Nordico.


Kallelse årsmöte 2020

Balansrapport 2019

Resultatrapport 2019


Årsmötesprotokoll 2019


Stadgar


Nya Stadgar 2019 annpassade till Spansk lagÖvrigt


Den 29 oktober 2013 firade föreningen 20 år


När vi firade 15 år fick vi följande berättat för oss.


Styrelsen kan nås på mail:


styrelsen@clubnordico.one


Välkomna i vår gemenskap